Faciliteter

För att en mässa skall bli bra behöver man bra lokaler eller för den delen en bra yta att vara på. Vi på NordicFairs är vana vid att ha mässor i både små och stora lokaler/ytor. När vi sätter upp en mässa så ser vi till att mässan finns på en plats som är lätt att hitta till och som gör det möjligt många att besöka den.

Scroll to Top